.

انرژی تجدیدپذیر

منظور از انرژی تجدیدپذیر  ، انرژی های با منشاٌ خورشیدی می باشد . استخراج این انرژی ها را می توان در نیروگاههای فوتوولتائیک ، نیروگاههای بادی ، زمین گرمایی ، جزر و مد دریاها  و ... ملاحظه نمود .  با گران شدن سوخت های فسیلی و مشکلات افزایش کربن و آلودگی های زیست محیطی گرایش به انرژی های تجدید پذیر بسیار بیشتر شده است . 

solar_e1   wind_e1

برای این مشکل متاسفیم

دوباره با کلمه مورد جستجوی خود جستجو فرمائید