.

نیروگاه بادی

با گران شدن سوخت های فسیلی و مشکلات کربن و آلودگی های زیست محیطی گرایش به سمت انرژی های تجدیدپذیر بخصوص نیروگاه بادی بسیار بیشتر شده است .انرژی حاصل از توربین های بادی  بخش مهمی از انرژی های تجدیدپذیر هستند .

نیروگاه های بادی ازلحاظ سایز به سه دسته  کوچک ، متوسط و بزرگ قابل تقسیم هستند . 

یک محصول وجود دارد

By: نیروگاه بادی

توربین های بادی  از انژی نهفته در جریان بادها که خود به نحوی از انرژی خورشیدی منشاٌ می گیرد ، استفاده می کنند .

توجه : برای مطالعه جزئیات توربین های بادی به مقاله شرح مفصل توربین های بادی رجوع کنید .