.

نیروگاه خورشیدی

در طرح نیروگاه خورشیدی از تبدیل انرژی  نور خورشید به الکتریسیته استفاده می کند ، که این کار طرح نیروگاه  یا به طور مستقیم با استفاده از سلولهای  فتوولتائیک (PV) ، یا به طور غیرمستقیم با استفاده از انرژی خورشیدی متمرکز یا ترکیبی از هر دو انجام می شود .

توجه : برای توضیحات بیشتر در مورد انرژی خورشیدی به مقاله " اصول نیروگاههای خورشیدی  "  رجوع کنید .

5 محصول وجود دارد

By: نیروگاه خورشیدی
By: نیروگاه خورشیدی
By: نیروگاه خورشیدی
By: نیروگاه خورشیدی
By: نیروگاه خورشیدی

پانلهای خورشیدی ، انرژی خورشید را مستقیماً به انرژی الکتریکی ( ولتاژ DC ) تبدیل می کنند . 

نیروگاه خورشیدی از تبدیل انرژی  نور خورشید به الکتریسیته استفاده می کند ، که این کار  یا به طور مستقیم با استفاده از سلولهای  فتوولتائیک (PV) ، یا به طور غیرمستقیم با استفاده از انرژی خورشیدی متمرکز یا ترکیبی از هر دو انجام می شود . 

استراکچرهای خورشیدی یکی از آن اجزای حیاتی یک نیروگاه خورشیدی  هستند که به طور قابل توجهی در افزایش بازده تولیدی نقش دارند. پانل ها باید در یک زاویه شیب بحرانی نصب شوند تا حداکثر  نور خورشید را بدون سایه جذب کنند و برای ساعات طولانی روز فعال باشند و عملکرد مطلوبی داشته باشند .

در نیروگاه خورشیدی انواع کابلهای DC و AC  و کانکتورها و اتصالات مربوطه استفاده می شود . 

اینورتر  خورشیدی ، برق تولیدی پانل خورشیدی که جریان مستقیم DC می باشد به جریان متناوب AC تبدیل می کند .