.

.

Slide background

شرکت بازرگانی و توسعه انرژی ثابت

مشاوره ، طراحی ، تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی وتعمیر و راه اندازی

در این زمینه بیشتر بدانید

دیزل ژنراتور و مولدهای گاز سوز کاترپیلار ، ام دبلیو ام ، وارتسیلا و غیره

Slide background

نیروگاههای گازی ، سیکل ترکیبی و تولید پراکنده

در این زمینه بیشتر بدانید

شرکت بازرگانی و توسعه انرژی ثابت

مشاوره ، طراحی ، تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی وتعمیر و راه اندازی

Slide backgroundدر این زمینه بیشتر بدانید

نیروگاههای خورشیدی

شرکت بازرگانی و توسعه انرژی ثابت

مشاوره ، طراحی ، تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی وتعمیر و راه اندازی

Slide backgroundدر این زمینه بیشتر بدانید

نیروگاه بادی

شرکت بازرگانی و توسعه انرژی ثابت

مشاوره ، طراحی ، تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی وتعمیر و راه اندازی

Slide backgroundدر این زمینه بیشتر بدانید

خطوط تولید صنعتی

شرکت بازرگانی و توسعه انرژی ثابت

مشاوره ، طراحی ، تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی وتعمیر و راه اندازی

خدمات ما

هدف اصلی ما رضایت مشتری است

تامین تجهیزات

با بالاترین کیفیت

طراحی و مهندسی

طراحی کلی و تفضیلی

نصب و راه اندازی

همراه تیم حرفه ای

تعمیر و نگه داری

به روز نگه داشتن تجهیزات

تعدادی از فعالیتهای ما

شرکت بازرگانی و توسعه ثابت