.

محصولات جدید

By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: موتور ژنراتور

این نیروگاه 77 مگاواتی شامل یک واحد گازی 44 مگاوات GE FRAME 6 و یک واحد بخار 33 مگاوات  ABB می باشد 

نیروگاه سیکل ترکیبی 750 مگاواتی شامل دو واحد 235 مگاوات گازی و یک واحد 266 مگاوات بخار می باشد .

نیروگاه شامل 4 واحد گازی 36 مگاواتی جمعاً 144 مگاوات می باشد 

6 واحد گازی 36 مگاواتی جمعاً 216 مگاوات 

نیروگاه سیکل ترکیبی 220 مگاواتی  شامل یک واحد 140 مگاواتی و یک واحد بخار 80 مگاواتی است . 

نیروگاه 400 مگاوات سیکل ترکیبی شامل یک واحد گازی 260 مگاواتی مدل GE Frame9A و یک واحد بخار 138 مگاواتی GE D-10A می باشد . 

نیروگاه سیکل ترکیبی 190 مگاواتی شامل یک واحد گازی 123 مگاواتی GE Frame 9 و یک توربین  بخار 72 مگاواتی آنسالدو می باشد .  

این نیروگاه دارای ظرفیت تولید 124 مگاوات از نوع GE Frame9 می باشد . همچنین دارای یک بویلر بازیافت با خروجی بخار 212 تن در ساعت نیز می باشد . 

نیروگاه سیکل ترکیبی 126 مگاواتی شامل دو واحد گازی 42 مگاوات و یک واحد بخار 42 مگاواتی 

یک واحد گازی 40 مگاواتی مدل GE - 6B

مولدهای وارتسیلا ساخت فنلاند با ظرفیت هریک      8.73MW مدل  20V34SG  با کلیه متعلقات آن + نصب و راه اندازی 

برای بیش از 100 سال، Baudouin موتورهای دیزلی و گازی و مولد یا ژنراتورهای برق با بالاترین کیفیت را برای کاربردهای دریایی و تولید برق با 18 تا 4125 کیلو ولت آمپر طراحی و تولید کرده است. این شرکت  از مشتریان خود در بیش از 130 کشور با مشخصات، راه اندازی، خدمات و قطعات یدکی اصلی پشتیبانی می کند.