.

مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش

تعدادی مولد گازی و گازوئیلی و همچنین نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی در داخل و خارج از کشور آماده جهت خرید موجود می باشند .  در صورت تمایل مشتریان  ، شرکت ثابت آماده ارائه توضیحات کامل همراه با جزئیات می باشد . 

لطفا برای مشاهده مشخصات بر روی هر آیتم کلیک کنید .

11 محصول وجود دارد

By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش
By: مولدها و نیروگاههای موجود آماده جهت سفارش

این نیروگاه 77 مگاواتی شامل یک واحد گازی 44 مگاوات GE FRAME 6 و یک واحد بخار 33 مگاوات  ABB می باشد 

نیروگاه سیکل ترکیبی 750 مگاواتی شامل دو واحد 235 مگاوات گازی و یک واحد 266 مگاوات بخار می باشد .

نیروگاه شامل 4 واحد گازی 36 مگاواتی جمعاً 144 مگاوات می باشد 

6 واحد گازی 36 مگاواتی جمعاً 216 مگاوات 

نیروگاه سیکل ترکیبی 220 مگاواتی  شامل یک واحد 140 مگاواتی و یک واحد بخار 80 مگاواتی است . 

نیروگاه سیکل ترکیبی 190 مگاواتی شامل یک واحد گازی 123 مگاواتی GE Frame 9 و یک توربین  بخار 72 مگاواتی آنسالدو می باشد .  

نیروگاه 400 مگاوات سیکل ترکیبی شامل یک واحد گازی 260 مگاواتی مدل GE Frame9A و یک واحد بخار 138 مگاواتی GE D-10A می باشد . 

این نیروگاه دارای ظرفیت تولید 124 مگاوات از نوع GE Frame9 می باشد . همچنین دارای یک بویلر بازیافت با خروجی بخار 212 تن در ساعت نیز می باشد . 

نیروگاه سیکل ترکیبی 126 مگاواتی شامل دو واحد گازی 42 مگاوات و یک واحد بخار 42 مگاواتی 

یک واحد گازی 40 مگاواتی مدل GE - 6B

مولدهای وارتسیلا ساخت فنلاند با ظرفیت هریک      8.73MW مدل  20V34SG  با کلیه متعلقات آن + نصب و راه اندازی