.

نیروگاه گازی

نیروگاههای گازی شامل چهار بخش اصلی کمپرسور ، توربین ، ژنراتور و ترانسفورماتور می باشند .  اندازه نیروگاه توربین گازی از قابل حمل گرفته تا سیستم های بزرگ و پیچیده با وزن بیش از صد ها تن متفاوت است. هنگامی که توربین گاز صرفاً برای نیروی شفت استفاده می شود، راندمان حرارتی آن حدود 30 درصد است. توربین های گازی زیادی در پیکربندی های CHP (ترکیب حرارت و توان) استفاده می شوند که می توانند به اندازه کافی کوچک باشند تا در پیکربندی های کانتینر قابل حمل ادغام شوند.

توربین‌های گازی زمانی می‌توانند کارآمد باشند که گرمای هدر رفته از توربین توسط یک ژنراتور بخار بازیابی حرارت (HRSG) برای تامین انرژی یک توربین بخار معمولی در یک پیکربندی سیکل ترکیبی بازیافت شود.واحد  605 مگاواتی جنرال الکتریک 9HA با دمای 1540 درجه سانتیگراد به نرخ راندمان  62.22% دست یافته است .  در سال 2018، واحد 826 مگاواتی جنرال الکتریک HA به راندمان بیش از 64 درصد در سیکل ترکیبی رسید و در مسیر رسیدن به 65 درصد تا اوایل دهه 2020، می باشد .

توربین‌های گازی  همچنین می توانند در یک پیکربندی تولید همزمان برق و گرما  CHP اجرا شوند: اگزوز برای گرم کردن فضا یا آب استفاده می شوند .

برای این مشکل متاسفیم

دوباره با کلمه مورد جستجوی خود جستجو فرمائید