.

وارتسیلا WARTSILA

Wärtsilä  ( وارتسیلا )  ،  با عنوان Wärtsilä Corporation، یک شرکت فنلاندی است که منابع انرژی و سایر تجهیزات را در بازارهای  تولید و انرژی ارائه می‌دهد. محصولات اصلی Wärtsilä شامل فناوری‌هایی برای بخش انرژی می باشد از جمله نیروگاه‌های گاز، چند سوختی، سوخت مایع و سوخت زیستی و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی  و فناوری‌هایی برای بخش دریایی، مانند کشتی‌ها، یدک کش ها، قایق های تفریحی و کشتی های تجاری .  در پایان ژوئن 2018، این شرکت بیش از 19000 کارگر را استخدام کرد. 

برای این مشکل متاسفیم

دوباره با کلمه مورد جستجوی خود جستجو فرمائید