.

ین باخر JENBACHER

INNIO Jenbacher ( ین باخر ) ژنراتورهای گازی و ماژول های تولید همزمان (CHP ) را در شهر ینباخ اتریش  طراحی و تولید می کند. این بخشی از  محصولات INNIO است و یکی از فناوری های موتور گازی آنها است. ین باخر از شرکت  Jenbacher Werke سابق که در سال 1959 تأسیس شد و موتورهای گازی و دیزلی و لوکوموتیو تولید می کرد ، پدید آمده است .  شرکت ین باخردر سال 2003 توسط جنرال الکتریک خریداری شد. در نوامبر 2018 این شرکت به عنوان بخشی از خرید Advent International بخشی از INNIO شد و به INNIO Jenbacher GmbH & Co. OHG تغییر نام داد. 

برای این مشکل متاسفیم

دوباره با کلمه مورد جستجوی خود جستجو فرمائید