.

.

این نیروگاه در کناره اتوبان لوشان به رودبار استان گیلان  با توان نامی 10 مگاوات طراحی شده است . ارتفاع  ساختگاه این نیروگاه   387 متر  و تعداد 15390  پانل خورشیدی و تعداد 54 اینورتر و ضریب کیفیت 86.8 درصد با انرژی تولیدی کل   16 گیگاوات ساعت در سال  توسط شرکت ثابت طراحی و مهندسی شده است .