.

نیروگاه سیکل ترکیبی 190 مگاواتی

نیروگاه سیکل ترکیبی 190 مگاواتی شامل یک واحد گازی 123 مگاواتی GE Frame 9 و یک توربین  بخار 72 مگاواتی آنسالدو می باشد .  

این نیروگاه دارای مشخصات فنی زیر می باشد :

مرجع خاص

محصولات مرتبط

محصولات برتر هفته