.

نیروگاه سیکل ترکیبی 220 مگاواتی

نیروگاه سیکل ترکیبی 220 مگاواتی  شامل یک واحد 140 مگاواتی و یک واحد بخار 80 مگاواتی است . 

این نیروگاه دارای یک واحد 140 مگاواتی زیمنس نوع V92.2 و یک توربین  بخار 80 مگاواتی ساخت آنسالدو می باشد . 

مشخصات فنی این نیروگاه عبارت است از : 

مرجع خاص

محصولات مرتبط

محصولات برتر هفته