.

نیروگاه سیکل ترکیبی 750 مگاواتی

نیروگاه سیکل ترکیبی 750 مگاواتی شامل دو واحد 235 مگاوات گازی و یک واحد 266 مگاوات بخار می باشد .

این نیروگاه دارای دو واحد گازی 235 مگاواتی مدل GE PG9351FA.03 و بک واحد بخار 266 مگاواتی  مدل D11 می باشد . 

مشخصات فنی این نیروگاه عبارت از:

مرجع خاص

محصولات مرتبط

محصولات برتر هفته