.

نیروگاه گازی 40 مگاواتی

یک واحد گازی 40 مگاواتی مدل GE - 6B

این واحد گازی دارای مشخصات زیر است : 

1-  Power output 40 MW.

2-  GAS TURBINE x 50hz.

3-  FRAME SIZE MS 6551 B

4-  Turbine stages 3 - (Single shaft) 

5-  Commission in 2009

6-  Simple Cycle

7-  Fuel Gas.

8-  Drive Generator ABB /Alstom.

مرجع خاص

محصولات مرتبط

محصولات برتر هفته