.

6 واحد گازی 36 مگاواتی

6 واحد گازی 36 مگاواتی جمعاً 216 مگاوات 

این واحدهای 36 مگاواتی ساخت آلستوم ، THOMASSEN و BHEL و دارای مشخصات فنی زیر می باشند : 

مرجع خاص

محصولات مرتبط

محصولات برتر هفته