.

8 واحد مولد گازسوز وارتسیلا

مولدهای وارتسیلا ساخت فنلاند با ظرفیت هریک      8.73MW مدل  20V34SG  با کلیه متعلقات آن + نصب و راه اندازی 

مولدهای وارتسیلا  ساخت فنلاند با ظرفیت هریک      8.73MW مدل  20V34SG  با کلیه متعلقات آن + نصب و راه اندازی  

این مولد ها دارای سال ساخت 2015  الی 2021  با ساعات کارکرد زیر می باشند : 

8X20V34SG WARTSILA ENGINE , TOTAL 52.38MWe

Gensets - 8 sets

Nameplate – WARTSILA

Engine Type - 20V34SG

Provenance – Finland

Rated Power(MWe) - 8.73MWe

Number of cylinder – 20

Rated Speed(rpm) – 750

Cylinder bore (mm) – 340

NG Consumption (nm3/kw.h) – 232

Lube Oil Consumption (g/kw.h) –  0.2

Heat Rate (kcal/kw.h) – 1950

Unit     -     Manufacturing   -  Running Hours     -     Alternator Type

1                     2015                       42.995                     AVK DIG171 O/8

2                    2021                         8.088                     AVK DIG171 O/8

3                    2018                     37.788                      AMG 1120 MM 08 DSE

4                    2018                      41.434                      AMG 1120 MM 08 DSE

5                    2018                      36.949                      AMG 1120 MM 08 DSE

6                    2019                       21.016                      AMG 1120 MM 08 DSE

7                    2019                      24.192                      AMG 1120 MM 08 DSE

8                    2019                     25.749                      AMG 1120 MM 08 DSE

 

مرجع خاص

محصولات مرتبط

محصولات برتر هفته