.

.

شرکت بازرگانی و توسعه انرژی ثابت با کادر مجرب و ماهر خود در بخش های طراحی و مهندسی ، تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی در چندین پروژه نیروگاههای خورشیدی از جمله مواد زیر فعالیت داشته است ( برای ملاحظه مشخصات هر پروژه بر روی آن کلیک کنید )

نیروگاه 20 مگاواتی خضرآباد

نیروگاه 10 مگاواتی لوشان

نیروگاه 20 مگاواتی بهاباد

نیروگاه 20 مگاواتی ایزدخواست

نیروگاه خورشیدی سیمرغ